İçeriğe geç

İhracat Sertifikaları

Aşağıdaki sertifikaları sunabiliriz:

  • Orjinallik belgesi
  • EUR1
  • Serbest satış belgesi

Orjinallik belgesi

Menşe Şahadetnamesi (CoO), ihracat gönderinizdeki malların belirli bir ülkede üretildiğini, üretildiğini veya işlendiğini kanıtlayan bir belgedir.

Sertifika ücreti: £85

Tasdikli Fatura - ek: £35

EUR1

Bu sertifika, belirli ülkelerdeki ithalatçıların, Birleşik Krallık ile anlaşma listesindeki diğer ortak ülkeler arasındaki ticaret anlaşmaları kapsamında indirimli veya bazen sıfır gümrük vergisi oranında mal ithal veya ihraç etmesine olanak tanır - Bunları yalnızca Birleşik Krallık'taki mal üreticisi için düzenleyebiliriz. .

Sertifika £85.00

Tasdikli Fatura – ek 35,00 £

Serbest satış belgesi

Ücretsiz Satış Sertifikası, ürünün veya aktif maddenin biyositlerle ilgili ilgili yasalara uygun olduğunu ve Birleşik Krallık'ta serbestçe satılıp ihraç edilebileceğini onaylayan resmi bir belgedir.

Şarj yok